Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid malignt melanom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
19952014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid malignt melanom

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 med malignt melanom. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Hudsjukdom, Cancer