Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid malignt melanom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
19952014
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överlevnad vid malignt melanom

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 med malignt melanom. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Cancer, Dödlighet i befolkningen, Hudsjukdom