Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (79)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)