Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (75)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket73,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation