Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (84)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation – standardpatienter

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Patientrapporterade resultat