Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda gråstarrsoperationer inom 90 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2017September2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda gråstarrsoperationer inom 90 dagar

Andel gråstarrsoperationer som genomförts inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Ögonsjukdom, Väntetider och tillgänglighet