Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (60)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda gråstarrsoperationer inom 90 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Genomförda gråstarrsoperationer inom 90 dagar

Andel gråstarrsoperationer som genomförts inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Ögonsjukdom