Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av stroke

Antal fall av stroke (incidens) per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket364
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Stroke