Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid njurcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid njurcancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med njurcancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Njurcancer, Dödlighet i befolkningen, Cancer