Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Läkarbesök i primärvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkarbesök i primärvården

Antal besök hos läkare i primärvården per 1 000 invånare

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1327
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Primärvård, Vårdkonsumtion

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner