Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Riskkonsumtion av alkohol
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Riskkonsumtion av alkohol

Andel personer som identifierats som riskkonsumenter av alkohol. Mätperioden avser 4 år där det redovisade året är det sista.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten