Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Riskkonsumtion av alkohol
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Riskkonsumtion av alkohol

Andel personer som identifierats som riskkonsumenter av alkohol.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor