Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Läkarbesök i hälso- och sjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkarbesök i hälso- och sjukvård

Antal besök hos läkare i hälso- och sjukvården per 1 000 invånare

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2673,2
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vårdkonsumtion

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner