Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2016September2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Antal avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket320488
Antal

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

1177 Vårdguiden, Inera

Nyckelord

E-hälsa, Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet