Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Antal avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket321381
Antal

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

E-hälsa, Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet

Källor

1177 Vårdguiden, Inera