Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Andra besök än läkarbesök i hälso- och sjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Andra besök än läkarbesök i hälso- och sjukvård

Antal besök hos andra personalkategorier än läkare i hälso- och sjukvården per 1 000 invånare

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4105,7
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vårdkonsumtion

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner