Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2018December2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Andel vårdtillfällen för patienter 65 år och äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket18 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting