Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2017September2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Andel vårdtillfällen för patienter 65 år och äldre där återinskrivning skett inom 30 dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket17 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård