Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2018Maj2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Andel vårdtillfällen för patienter 65 år och äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket18 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Säker vård