Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av diabetes

Antal personer 18 år och äldre med diabetes typ 1 och typ 2 i Nationella diabetesregistret per 100 000 invånare. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6176,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Diabetes