Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av diabetes

Antal personer 18 år och äldre med diabetes typ 1 och typ 2 i Nationella diabetesregistret per 100 000 invånare. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4747,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Sjukdomsförekomst