Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (146)

Mina enhetslistor

  • !
Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

Andel intensivvårdtillfällen där det finns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 timmar efter det att vården på intensivvårdsavdelningen påbörjas.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

SIR, Svenska Intensivvårdsregistret

SIR har för denna indikator fastslagit målnivån 100 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)