Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (145)

Mina enhetslistor

  • !
Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

Andel intensivvårdtillfällen där det finns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 timmar efter det att vården på intensivvårdsavdelningen påbörjas.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

SIR, Svenska Intensivvårdsregistret

Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi vid intensivvård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

ceo@icuregswe.org

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård