Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (146)

Mina enhetslistor

  • !
Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

Andel intensivvårdtillfällen där det finns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 timmar efter det att vården på intensivvårdsavdelningen påbörjas.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75,8 %
SIR, Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

SIR, Svenska Intensivvårdsregistret

Dokumenterat beslut om livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi vid intensivvård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård