Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer

Andel patienter med ändtarmscancer där en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut har ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Cancer, Ändtarmscancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)