Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer

Andel patienter med ändtarmscancer där en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut har ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Cancer, Ändtarmscancer