Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer

Andel patienter med ändtarmscancer där en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut har ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,5 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Cancer, Ändtarmscancer