Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid ändtarmscancer

Andel patienter med ändtarmscancer där en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut har ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Cancer, Ändtarmscancer