Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödlighet 28 dagar efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20002018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dödlighet 28 dagar efter stroke

Andel döda inom 28 dagar efter förstagångsstroke inklusive död utanför sjukhus. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 3 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Stroke, Dödlighet i befolkningen

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen