Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i höft

Andel personer med artrossymtom i höft som fullföljt artrosskola av alla som registrerats för ett första besök.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
BOA-registret
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

BOA-registret

Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i höft

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

Granskare

Kristin Wetterling

Nyckelord

Förebyggande vård