Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2018Maj2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel

Andel patienter med vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel i injektionsform när de avled.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

98

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 98 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska palliativregistret

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Palliativ vård, Läkemedelsbehandling