Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Bristningar vid icke instrumentell förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bristningar vid icke instrumentell förlossning

Andel kvinnor som fått tredje eller fjärde gradens bristning vid vaginal icke instrumentell förlossning

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

1.9

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett högst 1,9 procent.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

Olof Stephansson

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård