Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Bristningar vid icke instrumentell förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bristningar vid icke instrumentell förlossning

Andel kvinnor som fått tredje eller fjärde gradens bristning vid vaginal icke instrumentell förlossning

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

1.5

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett högst 1,5 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Källor

Graviditetsregistret