Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Självmord i befolkningen
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Självmord i befolkningen

Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Socialstyrelsen/Öppna jämförelser

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Dödlighet i befolkningen