Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Självmord i befolkningen
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Självmord i befolkningen

Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13,5
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Dödlighet i befolkningen

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen