Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (72)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Större tarmoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Större tarmoperation

Kostnad per DRG-poäng för DRG F05 Större tarmoperation inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54 936
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kostnader och produktivitet, Kirurgi