Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Brist på tillit till andra
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Brist på tillit till andra

Andel personer som anser att man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor. Mätperioden avser 4 år där det redovisade året är det sista.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten