Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dålig tandhälsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dålig tandhälsa

Andel personer som tycker de har ganska dålig eller mycket dålig tandhälsa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor, Tandvård