Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (77)

Mina enhetslistor

  • !
Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Implantatöverlevnad för halvproteser 1 år efter höftprotesoperation. Mätperioden innehåller 3 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista och avser tid för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)