Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (78)

Mina enhetslistor

  • !
Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Implantatöverlevnad för halvproteser 1 år efter höftprotesoperation. Mätperioden innehåller 3 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi