Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Implantatöverlevnad för halvproteser 1 år efter höftprotesoperation. Mätperioden innehåller 3 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi