Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Magsår och mag-tarmblödning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Magsår och mag-tarmblödning

Kostnad per DRG-poäng för DRG F40 Magsår och mag-tarmblödning inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55 054
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kostnader och produktivitet