Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av cancer. Kvinnor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av cancer. Kvinnor

Antal nya fall av cancer per 100 000 invånare. Kvinnor. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket546,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Cancer