Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Stor blödning vid kejsarsnitt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stor blödning vid kejsarsnitt

Andel kvinnor som blöder mer än en liter vid kejsarsnitt.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

12

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett att andelen kvinnor med stor blödning vid kejsarsnitt bör ligga under 12 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Granskare

Olof Stephansson

Källor

Graviditetsregistret