Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Stor blödning vid kejsarsnitt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stor blödning vid kejsarsnitt

Andel kvinnor som blöder mer än en liter vid kejsarsnitt.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket12,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

10.3

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har angett målnivå under 10,3 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Källor

Graviditetsregistret