Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Stor blödning vid kejsarsnitt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stor blödning vid kejsarsnitt

Andel kvinnor som blöder mer än en liter vid kejsarsnitt.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

12

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett att andelen kvinnor med stor blödning vid kejsarsnitt bör ligga under 12 procent.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård