Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvård

Andel i befolkningen som tycker att det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor med patienten.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården, Förebyggande vård

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern