Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvård

Andel i befolkningen som tycker att det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor med patienten.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Granskare

Sofia Tullberg och Martin Midböe

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården, Förebyggande vård