Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke

Andel patienter med ischemisk stroke och förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling vid utskrivning från sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Riksstroke

Riksstroke har 80 procent som hög måluppfyllelse

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som måttlig måluppfyllelse

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)