Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Blodförtunnande läkemedel vid utskrivning efter stroke och förmaksflimmer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodförtunnande läkemedel vid utskrivning efter stroke och förmaksflimmer

Andel patienter med förmaksflimmer och stroke som har blodförtunnande behandling vid utskrivning från sjukhuset. Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som hög måluppfyllelse

55

Riksstroke

Riksstroke har 55 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling