Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12016Q12019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke

Andel patienter med ischemisk stroke och förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling vid utskrivning från sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Riksstroke

Riksstroke har 80 procent som hög måluppfyllelse

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling