Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Påverkbar slutenvård - antal vårdade personer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Påverkbar slutenvård - antal vårdade personer

Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1070,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen