Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Personer med undvikbar slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer med undvikbar slutenvård

Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1070,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion