Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Låg Apgar-poäng hos nyfödda
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Låg Apgar-poäng hos nyfödda

Andel nyfödda med låg Apgar-poäng vid fem minuter. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,31 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård