Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (165)

Mina enhetslistor

  • !
Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning

Andel patienter som oplanerat återinlades på samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

3

Svenska Intensivvårdsregistret

Oplanerad återinskrivning

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

ceo@icuregswe.org

Nyckelord

Intensivvård, Säker vård