Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning

Andel patienter som oplanerat återinlades på samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

3

Svenska Intensivvårdsregistret

Oplanerad återinskrivning

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård, Säker vård