Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Oplanerad återinläggning på intensivvårdsavdelning

Andel patienter som oplanerat återinlades på samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

3

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR har för denna indikator fastslagit målnivån mindre än 3 procent.

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård, Säker vård