Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Disponibla vårdplatser i specialiserad psykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Disponibla vårdplatser i specialiserad psykiatrisk vård

Antal disponibla vårdplatser i specialiserad psykiatrisk vård per 1 000 invånare

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,4
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Vårdkonsumtion