Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Första incidens i akut hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Första incidens i akut hjärtinfarkt

Första incidens i akut hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom som underliggande dödsorsak efter sju infarktfria år per 100 000 invånare.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket353
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Sjukdomsförekomst