Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Första incidens i akut hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Första incidens i akut hjärtinfarkt

Första incidens i akut hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom som underliggande dödsorsak efter sju infarktfria år per 100 000 invånare.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket353
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Hjärtsjukdom