Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (69)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

Andel patienter som följs upp 2 år efter obesitaskirurgi. Mätperiod avser operationsår.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket63,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Övervikt och fetma, Deltagande i kvalitetsmätning