Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (71)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

Andel patienter som följs upp 2 år efter obesitaskirurgi. Mätperiod avser tid för uppföljning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Övervikt och fetma, Deltagande i kvalitetsmätning

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)