Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (68)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102010
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

Andel patienter som följs upp 2 år efter obesitaskirurgi. Mätperiod avser operationsår.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Deltagande i kvalitetsmätning, Mage- och tarmsjukvård, Övervikt och fetma