Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (98)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Regioner