Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (55)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Mag- och tarmoperationer mot fetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Mag- och tarmoperationer mot fetma

Kostnad per DRG-poäng för DRG L08 Mag- och tarmoperationer mot fetma inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50 905
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kirurgi, Kostnader och produktivitet, Mage- och tarmsjukvård, Övervikt och fetma