Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Mag- och tarmoperationer mot fetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Mag- och tarmoperationer mot fetma

Kostnad per DRG-poäng för DRG L08 Mag- och tarmoperationer mot fetma inom den specialiserade somatiska slutenvården.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58 309
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kostnader och produktivitet, Kirurgi, Övervikt och fetma

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Regioner