Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom reumatologisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom reumatologisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom reumatologisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Reumatisk sjukdom, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting