Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Antal vårdrelaterade infektionsepisoder per 100 vårddygn i neonatalvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,2
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård