Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (60)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Antal vårdrelaterade infektionsepisoder per 100 vårddygn i neonatalvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,163
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård