Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Antal vårdrelaterade infektionsepisoder per 100 vårddygn i neonatalvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,179
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård