Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (65)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de är kontinenta ett år efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Maud Ankardal

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Urinläckageoperation