Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (72)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de är kontinenta ett år efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket70,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Urinläckageoperation