Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de är kontinenta ett år efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket67,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Patientrapporterade resultat