Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nettokostnad för hälso- och sjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nettokostnad för hälso- och sjukvård

Nettokostnad för hälso- och sjukvård per invånare och år, exklusive tandvård.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket25 479
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner