Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt

Andel patienter som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) vid större hjärtinfarkt (STEMI). Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,2 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

85

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 85 procent eller högre. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

85

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 85 procent.

80

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 80 procent.

Källor

Swedeheart RIKS-HIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Målnivå kvalitetsregister, Målnivå Socialstyrelsen