Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt

Andel patienter som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) vid större hjärtinfarkt (STEMI). Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

85

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 85 procent.

85

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 85 procent eller högre.

80

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 80 procent.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom

Granskare

Tomas Jernberg

Källor

SWEDEHEART