Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt

Andel patienter som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) vid större hjärtinfarkt (STEMI). Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

85

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 85 procent.

85

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 85 procent eller högre.

80

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 80 procent.

Källor

SWEDEHEART

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom