Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (73)

Mina enhetslistor

  • !
Etablerad indikation vid elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Etablerad indikation vid elbehandling

Andel patienter som behandlats med ECT där en etablerad indikation är dokumenterad.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa