Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård

Andel personer med nydiagnostiserade demenssjukdom som genomgått basal demensutredning i specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

SveDem

SveDem har satt som mål att 90% ska genomgå en basal demensutredning

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Demens

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)