Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård

Andel personer med nydiagnostiserade demenssjukdom som genomgått basal demensutredning i specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Svenska demensregistret (SveDem)

Svenska demensregistret (SveDem) har satt som mål att 90 procent ska genomgå en basal demensutredning

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Demens

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)