Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Basal demensutredning vid demensdiagnos – specialiserad vård

Andel personer med nydiagnostiserade demenssjukdom som genomgått basal demensutredning i specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,8 %
SveDem
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

SveDem

Basal demensutredning vid demensdiagnos

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Demens