Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Stor blödning vid vaginal förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stor blödning vid vaginal förlossning

Andel kvinnor som blöder mer än en liter vid vaginal förlossning.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

5.5

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett att andelen kvinnor med stor blödning vid vaginal förlossning bör ligga under 5,5 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Granskare

Olof Stephansson

Källor

Graviditetsregistret