Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ortopedisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2017September2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ortopedisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ortopedisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kirurgi, Väntetider och tillgänglighet, Ortopedi