Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad

Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare.Löpande priser. Primärvårdsansluten hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket24 480
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Granskare

SKL

Nyckelord

Kostnader och produktivitet