Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad

Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare.Löpande priser. Primärvårdsansluten hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket26 221
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner