Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad

Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare.Löpande priser. Primärvårdsansluten hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket25 332
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Granskare

SKL

Nyckelord

Kostnader och produktivitet