Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fri från ätstörning vid uppföljning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fri från ätstörning vid uppföljning

Andel patienter med ätstörning som vid uppföljning efter ett år inte längre uppfyller kriterierna för en ätstörningsdiagnos.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (RIKSÄT)

Granskare

Claes Norring

Nyckelord

Psykisk ohälsa