Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1)

Mina enhetslistor

  • !
Utlandsfödda mödrar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20032015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utlandsfödda mödrar

Andel mödrar som inte är födda i Sverige.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket27,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Sociala faktorer, Graviditet, förlossnings- och nyfödda