Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
Rapporterande enheter (1)

Mina enhetslistor

  • !
Utlandsfödda mödrar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20032015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Utlandsfödda mödrar

Andel mödrar som inte är födda i Sverige.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket27,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Sociala faktorer