Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Medelålder för förstföderskor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Medelålder för förstföderskor

Förstföderskors medelålder

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,6
År

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Sociala faktorer, Graviditet, förlossnings- och nyfödda