Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid prostatacancer med hög risk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid prostatacancer med hög risk

Andel män med prostatacancer där multidisciplinär konferens genomförs inför behandlingsbeslut. Avser män 80 år eller yngre med högriskcancer utan fjärrmetastaser.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

80

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 80 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

40

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 40 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)